Verksamhetsberättelse

10.03.2017 kl. 08:59
2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017-2018

ORGANISATION

Under verksamhetsåret har styrelsens sammansättning varit:

Harriet Forsman-Ryhänen, ordförande

Susanne Bergström, viceordförande

Charlotta Vuorela, kassör

Tonya Aurto, sekreterare

Carita Haga, ledamot

Maria Hall-Pänttäjä, ledamot

Carola Bäckström, ledamot

Verksamhetsgranskare har varit Astrid Nurmivaara och Birgitta Häll som

ordinarie, samt Marit Juslin och Solveig Halonen som suppleanter.

VERKSAMHET

Styrelsen har sammankommit till 6 protokollförda möten.

En stor del av kontakterna har skötts via e-post, WhatsApp och Facebook.Två  infoblad har skickats till medlemmarna.

Vid årets slut var medlemsantalet 62 personer.

 

18-19.3.2017         Svenska kvinnoförbundets årsmöte i Vasa. Tonya Aurto deltog som delegat för Vanda.

22.3.17         Kommunorganisationens årsmöte. Harriet Forsman-Ryhänen, Carola

Bäckström och Susanne Bergström deltog.

9.4.17                   Kommunalval, 9 av SFPs kandidater är medlemmar i Kvinnoförbundet

30.4.17                Seminarium: Jämställdhet i Norden. Harriet Forsman-Ryhänen och

            Susanne Bergström deltog

10-11.6.17             Partidagen i Helsingfors, Harriet Forsman-Ryhänen och Tonya Aurto

            deltog som delegater för Svenska Kvinnoförbundet.

2.9.17                   Fredrika Runebergs stipendieutdelning i Borgå. Harriet

Forsman-Ryhänen deltog

21.10.17                 Feministiskt forum, Helsingfors arbis. Harriet

            Forsman-Ryhänen representerade Svenska Kvinnoförbundet.

22.10.17              Grankulla kvinnoförbund 70-årsjubileum. Harriet Forsman-Ryhänen,

            Carola Bäckström och Charlotta Vuorela deltog. Vanda

            uppmärksammade Grankullas 70 år med en inbetalning till                                 UN Women.

25.10.17              Kvinnoförbundets nyländska lokalavdelningar firade Kvinnoförbundets

            110-årsjubileum

31.10.17        Seniorlunch på Wanda´s med Nils Torvalds på presidentkampanj.

            Många kvinnoförbundare deltog.

 

Kvinnoförbundet har aktivt deltagit i torgsammankomster och andra träffar inför kommunalvalet 2017 och presidentvalet 2018.

 

Kvinnoförbundet har, enligt beslut på årsmötet 2017, jobbat på att få i gång en stödgrupp för de förtroendevalda. Kontakt har tagits med tidigare politiskt aktiva personer i Vanda. Gruppen, som tillsvidare består av styrelsen + de kontaktade personerna, kommer att sammankallas första gången i början av år 2018 för att dra upp riktlinjerna för verksamheten.

REPRESENTATION

SFP i Vanda Kommunorganisationen: Harriet Forsman-Ryhänen, ordinarie och Susanne Bergström-Söderlund, ersättare

Kommunorganisationens valgrupp 2018: Harriet Forsman-Ryhänen

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse: Harriet Forsman-Ryhänen, ordinarie medlem 2017-2019

Svenska Kvinnoförbundets jämställdhetsutskott: Harriet Forsman-Ryhänen, medlem

Svenska Arkivföreningens styrelse: Tonya Aurto, medlem